koor in Zandvoort

Het koor is in 1911 opgericht als een Christelijke Oratorium Vereniging. Hoewel christelijk van oorsprong, is de COV Haarlem niet verbonden aan enig kerkgenootschap. Van leden van de COV wordt dit ook niet verwacht. Veel van de klassieke werken die worden uitgevoerd hebben wel een christelijke grondslag.

Het bestuur van de COV Haarlem bestaat uit vijf leden.

Ineke Swarte-Laenen, voorzitter
Frans van Dijk, secretaris
Teun de Vries, penningmeester
William Elfrink, concertorganisatie
Ralph Luijt, koorsamenstelling en koorkwaliteit

Verder hebben veel koorleden speciale taken op zich genomen.

Go To Top