Banner koor

COV Haarlem sinds 1911

De COV Haarlem ontstond in 1911 vanuit een behoefte van leden van de Haarlemse Gereformeerde
Zangvereniging Hosanna om grote oratoria uit te voeren. De eerste dirigent was de uit Naarden afkomstige
Johan Schoonderbeek (1874-1927). Op vrijdag 1 maart 1912 gaf de COV Haarlem haar eerste concert in de
Concertzaal der Sociëteit ‘Vereeniging’. De Christus van Franz Liszt werd uitgevoerd met solisten Tilia Hill,
Hermina Scholten, Jacques van Kempen en Gerard Zalsman.

De eerste uitvoering van de Matthäus Passion vond plaats op 21 maart 1929, met medewerking van
gerenommeerde solisten zoals Jacques van Kempen en Willem Ravelli. Het pas verworven Cavailleé Coll orgel
werd bespeeld door Piet Halsema en het begeleidend orkest was het Utrechts Stedelijk Orkest. Vanaf dat
moment voerde het koor het werk bijna elk jaar op Goede Vrijdag uit.

Op 20 mei 1932 gaf Nobelprijswinnaar Albert Schweitzer een orgelconcert in de Grote Kerk van Haarlem, met
medewerking van de COV Haarlem, onder leiding van George Robert. Als musicus was Schweitzer bekend door
zijn studies en interpretaties van de muziek van J.S. Bach op orgel en piano. Hij keerde dikwijls van zijn
missiewerk in Afrika naar Europa terug om orgelconcerten te geven.

In 1940 werd de Matthäus Passion-uitvoering door de NCRV op de radio uitgezonden. Dit zou ook de laatste
uitvoering van de COV Haarlem zijn in oorlogstijd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog weigerde het bestuur van
het koor om toe te treden tot de ingestelde Kulturkammer, waardoor repetities en optredens in het openbaar
niet meer mogelijk waren. Vanaf dat moment werden er ‘zanglessen’ gegeven in gebouw Zang en VriendschapOrgelaan de Jansstraat of bij dirigent George Robert thuis. In de oorlogsjaren vonden twee concerten plaats die
‘Muzikale Wijdingsdiensten’ werden genoemd. In 1946, toen de oorlog was afgelopen, werd de Matthäus
Passion maar liefst driemaal uitgevoerd, waarna de jaarlijkse uitvoeringen weer werden hervat.

Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de COV Haarlem voerde het koor Bach’s Hohe Messe uit met
ondersteuning van leden uit verschillende andere koren. Het koor werd onder andere begeleid door Albert de
Klerk op het orgel en solisten Elly Ameling en Aafje Heynis.

In 1986 kende H.M. Koningin Beatrix de COV Haarlem de Koninklijke Erepenning toe, ter gelegenheid van het
vijfenzeventigjarige bestaan van de vereniging. Deze werd aan het koor overhandigd door burgemeester
Elizabeth Schmitz van Haarlem.

Tot het eind van de vorige eeuw werkte de COV Haarlem samen met het Utrechts Stedelijk Orkest, later
bekend onder de naam Noordhollands Philharmonisch Orkest. Daarna werkte het koor onder andere samen
met RBO Sinfonia, het Holland Symfonie Orkest en Het Promenade Orkest.

Een uitgebreider overzicht van markante gebeurtenissen is hier vindbaar. 

Uitgevoerde werken

Jaarlijks wordt op Goede Vrijdag de Matthäus Passion van J.S. Bach uitgevoerd en in het najaar een tweede
concert gegeven. Zo waren onder andere het Te Deum van Antonín Dvorák, The Music Makers van Edward
Elgar, de Carmina Burana van Carl Orff en het Requiem van Maurice Duruflé, het Requiem van Verdi, de Saint
Nicolas Cantate van Benjamin Britten en de Psalmensymfonie van Stravinsky te horen.

Een (bijna) volledig overzicht van de uitgevoerde werken is hier te vinden.